top of page

lör 16 mars

|

Stigberget

ExPro Stage

ExPro Stage bjuder på flera sceniska presentationer under två dagar. En helg med flera öppna processvisningar och work in progress bjuder in publik och inkluderar samtal med konstnärerna. FRI ENTRÈ PLATS Kulturhuset Oceanen, ingång höger sida, vån 2 DÖRRAR ÖPPNAS Fredag kl 18.40 <-> Lördag 16.40

Tickets are not on sale
See other events
ExPro Stage
ExPro Stage

Time & Location

16 mars 2024 17:00 – 18:45

Stigberget, Stigbergstorget 8, 414 63 Göteborg, Sweden

About the event

FREDAG 15 MARS kl 19

COUNTERPOINT: Body, Sound and Image. 

Denna transdisciplinära dans-, musik- och målningsföreställning skapar en ny dialog där känslorna styr resan genom visuella och akustiska landskap.  Vår övertygelse är att dans och måleri kan höras, och musik kan ses. Vi bjuder in dig att uppleva ett kontrapunktiskt möte mellan kropp, ljud och bild, där vi utforskar olika rum av känslor och atmosfärer.

MEDVERKANDE

Emma Minarelli 

Agnes Högberg 

Eva Abeto

TRANSFORMATIONS, är ett soloverk som utforskar olika sorters kroppsliga transformationer. I verket möter vi en karaktär som letar efter ett nytt jag och ett nytt skinn att leva i. Genom rörelse och text bjuds åskådaren in till ett personligt och intimt rum. Ett utomjordiskt lager presenterar en framtid där vem som helst kan bli vad som helst.

MEDVERKANDE

Anna-Greta Himmer 

LÖRDAG 16 MARS kl 17

RESONANCE UNVEILED 

"Berättelser från det vita rummet" är mötet mellan två män. Två olika existens i kanske olika tidsdimensioner. Två versioner av samma person. Ett sceniskt försök där det inte finns någon riktig slutmål mer än transmutation, en alkemisk upplevelse genom rösten.

MEDVERKANDE

Sebastian Ruiz 

Jan Rådvik 

A T A O S - Tvillingar & speglar

(a) Resan till JAGET i 11 bilder & 2 tidslinjer

(b)y/with Emil Schimanski och hans 22 masker

En utförd reflektion över identitet, anknytning och helande. En djupdykning i kropp, själ, ande och hjärta, som centrala element i omvandlingen av traumatiska mönster och begränsande övertygelser. Vi undersöker olika performativa handlingar, simulerar shamanistiska ritualer, korsar gränser för personlig och kollektiv erfarenhet, skiftar uppfattningar om verklighet och fiktion. En ritual av frigörande former i Självets hörn, speglade av den Andre, i en koreografi av inre wor(L)ds.

Öppet för interaktivt deltagande i konstellationen av masker och speglar. Vänligen registrera dig för kören i förväg på tsvprojectd@gmail.com eller delta med fri vilja under evenemanget. Manus och noter kommer att tillhandahållas

https://www.myskdansteater.se/expro-stage

----

ExPro Stage - experimentscen för scenkonst och performance.

MYSK i samarbete med Danscentrum Västs residensverksamhet, World Dance Company, Andra Våningen och ABF.

Med stöd från Göteborgs Stad

#dans #konst #musik #scenkonst #tvärkonstnärligscenkonst

___________________________________________________

FRIDAY MARCH 15 at 7 pm

COUNTERPOINT: Body, Sound and Image

This transdisciplinary dance-music-painting performance co-creates a new dialogue where emotions guide the journey through visual and acoustic landscapes.  Our belief is that dance and painting can be heard, and music can be seen. We invite you to experience a contrapuntal meeting among body, sound and image, where we explore different rooms of emotions and atmospher

PARTICIPANTS 

Emma Minarelli 

Agnes Högberg 

Eva Abeto

TRANSFORMATIONS, is a solo work that explores different kinds of bodily transformations. In the work we meet a character who is looking for a new self and a new skin to live in. Through movement and text, the viewer is invited into a personal and intimate space. An alien layer presents a future where anyone can become anything.

PARTICIPANTS 

Anna-Greta Himmer 

SATURDAY MARCH 16  at 5 pm

Resonance Unveiled

"Tales from the White Room" is the meeting of two men. Two different existences in perhaps different dimensions of time. Two versions of the same person. A scenic attempt where there is no real end goal other than transmutation, an alchemical experience through the voice.

PARTICIPANTS 

Sebastian Ruiz 

Jan Rådvik

A T A O S - Twins & Mirrors

(a) Journey to SELF in 11 Frames & 2 Timelines

(b)y/with Emil Schimanski and his 22 Masks

A performed reflection on Identity, Attachments and Healing. Looking deep into body, mind, spirit and heart, as core elements in transforming traumatic patterns and limiting beliefs. Investigating various performative acts, simulating shamanic rituals, crossing boundaries of personal and collective experience, shifting perceptions of reality and fiction. A ritual of release shapes in the corners of Self, mirrored by Other, in a choreography of inner wor(L)ds.

Open to interactive participation in the Constellation of Masks and Mirrors. Please register for the Choir in advance at  tsvprojectd@gmail.com or step in with free will during the event. Scripts&scores will be provided. 

https://www.myskdansteater.se/expro-stage-english

----

ExPro Stage - experimental stage for performing arts and performance. MYSK in collaboration with Danscentrum Väst's residency activities, World Dance Company, Andra Våningen and ABF. With support from the City of Gothenburg

#dance #art #music #performing arts #interdisciplinaryperformingarts

Share this event

bottom of page